Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Racona är leverantör av teknik till flera branscher där vi har såväl samarbetspartners samt är distributör av varumärket Boxtec som ägs av Flytech Tehnologies.

Racona värnar om din integritet och arbetar och utgår från gällande dataskyddslagstiftning.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra
kund- och marknadsanalyser.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in  personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig
det.  Se hela dokumentet gällande GDPR genom att trycka på läs mera.