Hållbarhet & CSR policy

Vår framtid handlar om gemensamma arbetsinsatser

Vi vet att allt vi gör har en inverkan på såväl miljö som samhälle och påverkar vår personals och leverantörers välbefinnande.

Vi tar alla dessa frågor på stort allvar och arbetar kontinuerligt med hållbarhet och etiska frågor och tillhandahåller produkter som är tillverkade utifrån lagliga standarder och processer.

Vår gemensamma framtid bygger på att alla arbetar med de frågor vi har möjlighet till för att minska miljöpåverkan och ständigt försöka förbättra vår värld och ta hand om vår planet.

Vår framtid bygger på att alla ger tillbaka mer än vi tar.