Butik

Framtidens butiksmiljö behöver ge kunden flera valmöjligheter till både betalning, skriva in kunddata samt ge personalen möjlighet att hjälpa kunden ute i butiken.

Vi har butiksdatorlösningar för bemannade och obemannade butiker alternativt kiosk lösningar för självbetjäning.

Självcheckoutlösningar kan presenteras på många sätt och se väldigt olika ut.
Vi har flera alternativ för att passa både den stora och lilla kedjan.