Vår teknik och service

designar, utvecklar & tillverkar

I nära samarbete med intel väljs senaste tekniken och senaste processorerna för att säkra lång livslängd av produkter och framtidssäkra era installationer.

tillverkning sker utifrån två moderkortstorlekar i fabrik i Taiwan.

Våra produkter använder Elkharth Celeron J6412 samt Tigerlake i3, i5 processorer.

Samma plattform genom hela butikskedjan förenklar för support.

Kvalitetssäkrat genom hela flödet från inkommande material till färdig produkt.