Inköp & Supply Chain Management

inköpsavdelning med brett kontaktnät

smart inköpshantering, förståelse för marknaden  och långsiktiga leverantörssamarbeten tryggar leveransen i hela kedjan. 

lång erfarenhet med vetskap om hur viktiga samarbetspartner är, är avgörande för inköp av rätt produkter, komponenter och snabb respons.

inköpskälla med flera kanaler