RMA & Swop

Alla produkter som säljs av Boxtec levereras med garanti.
Boxtecs reparationscenter erbjuder hög servicegrad med korta reparationstider.

RMA

RMA center följer produkten genom hela RMA processen och kontaktar kunden innan någon reparation med eventuell kostnad genomförs.

Fyll i formuläret nedan för att erhålla ett RMA ID nummer.

När Ni mottagit ID nummer skickar Ni tillbaka enheten till Boxtec.

Våra ingenjörer inspekterar och avgör om varan kan repareras.

Formuläret avser generella returer.

Om Ni har specifikt retur-swopavtal vänligen följ överenskommen rutin.

Om felanmäld vara ej visar något fel debiteras 500 kr i hanteringsavgift.

SWOP villkor

Vid felanmälan innan kl 12:00 skickar vi en bytesenhet till av er specificerade kund/butik samma dag. Vid anmälan efter Kl 12:00 sänds bytesenhet ut dagen efter.

Kunden fyller i en felrapport som bifogas utbytesenheten och är då skyldig att returnera godset inom 7 dagar. Returen bekostas av kund.

Om felanmäld vara ej visar något fel debiteras 500 kr i hanteringsavgift.

Om felet inte innefattas av Garantin debiterar Racona Er för reparationskostnader vilka specificeras separat per gång beroende på felets karaktär.

Tack för ditt mail!

Vi återkommer så fort vi kan.